logo

Nová kvalita vo vzdelávaní

Španielčina

Základné školy a osemročné gymnáziá
Explora 1 Explora 2
Stredné a jazykové školy
Descubre A1 Descubre A2 Descubre B1

Francúzština

Stredné a jazykové školy
C’est parti! 1 C’est parti! 2

Ruština

Ponuka učebníc ruského jazyka
Stredné a jazykové školy
БЕСЕДА 1 БЕСЕДА 2

Latinský jazyk

Ponuka učebníc latinského jazyka a antickej kultúry
Základné školy a osemročné gymnáziá
Romanŭli
Stredné a jazykové školy
Homo Romanus 1 Homo Romanus 2