Latinský jazyk
 • Základné školy a osemročné gymnáziá
 • Romanŭli
 • Ostatné

Informácie

 • Skúsený tím autorov.
 • Formát A4, ktorý umožňuje vynikajúce využitie ilustračného materiálu.
 • Moderná učebnica s premysleným, prehľadným a logickým usporiadaním.
 • Starostlivo vybraný ilustračný materiál.
 • Množstvo doplnkových učebných materiálov a metodických pokynov pre učiteľov.

Demoverzia

 • Učebnica

Materiály na stiahnutie

Autori

 • Aleksandra Klęczar

  Aleksandra Klęczar

  Autorka
  Poľsko
  Dr. Aleksandra Klęczar je absolventka Jagelovskej univerzity v Krakove a Oxfordskej univerzity. Pracuje ako akademická pedagogička v Inštitúte klasickej filológie Jagelovskej univerzity. K jej hlavným vedeckým záujmom patrí klasická literatúra a mytológia, antické legendy o Alexandrovi Veľkom, a tiež prítomnosť antickej tradície v popkultúre.
 • Janusz Ryba

  Janusz Ryba

  Autor
  Poľsko
  Janusz Ryba získal doktorát z humanitných vied v oblasti jazykovedy. Pracuje ako vedecký a pedagogický pracovník Inštitútu klasickej filológie Jagelovskej univerzity, a tiež ako učiteľ klasických jazykov na 1. Všeobecnovzdelávacom gymnáziu B. Nowodworského v Krakove. V rámci vedeckého výskumu sa zaoberá problematikou metodiky výučby klasických jazykov.
 • Elżbieta Wolanin

  Elżbieta Wolanin

  Autorka
  Poľsko
  Elżbieta Wolanin je autorka cvičení latinského jazyka pre gymnazistov a spoluautorka doplnkových materiálov tohto jazyka. Je držiteľkou Ceny primátora mesta Krakov za mimoriadne výsledky v didaktickej práci a úspechy pri výchove mládeže.

Kontakt

info@vydavatelstvodraco.sk

+421 919 461 237


Nakladatelství Draco s.r.o

Roháčova 145/14

130 00 Praha

Na našich stránkach používame súbory cookies. Ak nezmeníte nastavenia prehliadača, pri používaní našej stránky sa budú súbory cookies ukladať vo vašom zariadení. Kliknite sem pre viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2023 Vydavateľstvo Draco