Francúzština
 • Základné školy a osemročné gymnáziá
 • Ostatné

Informácie

 • Séria C’est parti! je určená pre slovenských žiakov, zohľadňuje špecifiká slovenského vzdelávacieho systému a najnovšie požiadavky Ministerstva školstva.
 • Pozostáva zo štyroch častí určených pre štvorročné vzdelávacie programy na gymnáziách alebo päťročné vzdelávacie programy na stredných odborných školách (pri dvoch-troch vyučovacích hodinách do týždňa vystačí jedna učebnica na jeden rok výučby).
 • Realizuje programový základ III.2 (nový), a tiež IV.0 (starý).
 • Ponúka inovatívny prístup k zvukovým nahrávkam na smartfónoch prostredníctvom QR kódov.
 • Elektronickú verziu učebnice a cvičebnice (dostupné od mája 2019) je možné používať aj prostredníctvom interaktívnych tabúľ.
 • Sériu C’est parti! tvorí: učebnica spolu s CD, cvičebnica spolu s doplnkovými nahrávkami, interaktívna učebnica, bohatý metodický materiál, ktorý okrem iného zahŕňa aj scenáre hodín, testy, písomky a doplnkové materiály.

Demoverzia

Materiály na stiahnutie

Autori

 • dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  Autorka
  Poľsko
  Doktorka humanitných vied, akademická pedagogička, autorka mnohých článkov z oblasti vzdelávania, koučka, mentorka, trénerka-školiteľka učiteľov a vzdelávacích a osvetových pracovníkov. Diplomovaná pedagogička s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou na gymnáziu. Expertka na profesionálny rast pedagógov, maturitná examinátorka.

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Univerzitného kolégia vzdelávania učiteľov francúzskeho jazyka na Varšavskej univerzite. Pokladníčka Prof-Europe, Združenia učiteľov francúzskeho jazyka v Poľsku. Koordinátorka Poľskej olympiády francúzskeho jazyka.
  Autorka a moderátorka mnohých lingvistických vzdelávacích projektov s národným a medzinárodným charakterom, okrem iného projektu s názvom Why not français?, ktorý získal prestížnu Európsku značku inovatívnosti v oblasti cudzích jazykov (European Language Label).

  Opakovane získala vyznamenania za svoju prácu a angažovanie sa v propagovaní kvality vzdelávania na všetkých jeho úrovniach, no najmä v prospech francúzskeho jazyka a kultúry, za čo získala Rád rytiera akademických paliem, ktorý udeľuje premiér Francúzskej republiky.
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos

  prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos

  Autor
  Poľsko
  Romanista, vedecký pracovník Lodžskej univerzity a Varšavskej univerzity. Špecialista v oblasti aplikovanej lingvistiky a výučby cudzích jazykov. Na svojom konte má bohaté a rôznorodé vedecké publikácie – viac ako 100 jednotiek vrátane monografií, skrípt, slovníkov, metodických príručiek, školských učebníc a iných materiálov zameraných na výučbu francúzskeho jazyka. Zameriava sa na oblasť francúzskej fonetiky a ortografie. Predmetom jeho výskumu sú tiež skrátené lexikálne formy v súčasnej hovorenej a písanej francúzštine, v reálnej a virtuálnej komunikácii.
  Je aktívnym propagátorom francúzskej kultúry v Poľsku. Odborník na život a tvorbu Édith Piaf. Autor knihy o Édith Piaf a prekladateľ textov jej piesní. Je tiež autorom divadelných predstavení a scenárov hudobných vystúpení.
 • dr Marlena Deckert

  dr Marlena Deckert

  Autorka
  Poľsko
  Prednáša v Centre pre vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a európske vzdelávanie Varšavskej univerzity. Je absolventkou románskej filológie na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline, doktorát obhájila v oblasti aplikovanej lingvistiky na Katedre akvizície a didaktiky jazykov v Inštitúte románskej filológie Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Dlhé roky pracovala na strednej škole ako učiteľka francúzskeho jazyka. Spolupracuje s Prof-Europe Združením učiteľov francúzskeho jazyka v Poľsku a s lublinským kurátorom pre vzdelávanie. Je autorkou súťažných úloh z francúzskeho jazyka a spoluorganizátorkou konferencií pre učiteľov cudzích jazykov.
 • Dorota Biele

  Dorota Biele

  Autorka
  Poľsko
  Dorota Biele – lektorka, trénerka a metodička. Po štúdiu v Univerzitnom kolégiu vzdelávania učiteľov francúzskeho jazyka pri Varšavskej univerzite absolvovala Master 1 z Didactique de FLE (výučba francúzskeho jazyka ako cudzieho) v Centre de Linguistique Appliquée pri Univerzite Franche-Comté, a následne Master 2 z Ingénierie de la Formation na tej istej univerzite. Po niekoľkoročných skúsenostiach si ako lektorka otvorila vlastnú školu – Centrum francúzskeho jazyka VOILA (www.voila.edu.pl), v ktorom spoznávajú záujemcovia okrem jazyka aj francúzsku kultúru, pričom vyučovací proces prebieha efektívne a bez stresu.

  Sama pravidelne absolvuje školenia. V roku 2008 sa zúčastnila na workshopoch pre aktívnych učiteľov v meste Louvain la Neuve, a v roku 2015 sa zúčastnila na školení o organizácii vyučovacieho procesu, ktoré pripravila federácia FIPF (Féderation Internationale des Professeurs de français).
  Sama tiež organizuje školenia pre iných. Okrem mnohých workshopov, ktoré pripravila pre lektorov VOILA, viedla školenia pre Združenie PASE a školenia pre učiteľov francúzskeho jazyka v rámci Združenia Prof-Europe. Pravidelne vystupuje na kongresoch a konferenciách, kde ponúka svoje vedomosti a skúsenosti. V roku 2016 bola zodpovedná za meritórnu prípravu 1. Poľskej konferencie učiteľov francúzskeho jazyka.

Kontakt

info@vydavatelstvodraco.sk

+421 919 461 237


Nakladatelství Draco s.r.o

Roháčova 145/14

130 00 Praha

Na našich stránkach používame súbory cookies. Ak nezmeníte nastavenia prehliadača, pri používaní našej stránky sa budú súbory cookies ukladať vo vašom zariadení. Kliknite sem pre viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 Vydavateľstvo Draco